GERİ DÖNÜŞÜM
Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri, önemli çevre sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Artan nüfus beraberinde hızlı kentleşmeyi getirirken, diğer taraftan endüstri ve teknolojideki gelişmeler dünyamızdaki kaynakların hızla tükenmesine yol açmaktadır. Böylece doğal kaynaklar hızla tükenirken atık problemi de giderek büyümektedir. Özellikle sanayi faaliyetleri sonucunda açığa çıkan atıklar günümüzde çağdaş toplumların en önemli sorunlarından biridir. Doğal kaynakların korunması, üretim maliyetlerin azaltılması ve çevrenin korunmasına katkı sağlaması açısından tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri atık yönetiminin en önemli faktörlerindendir.

Atıkların üretime ve piyasaya kazandırılmasını hedef alan firmamız doğal kaynak kullanımının azaltılması yönünden doğanın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Sanayi tesislerinden kaynaklanan tehlikesiz plastik atıklar, tesisimizde insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemler alınarak, zemin, ve çatı izolasyon kaplama malzemesine dönüştürülmektedir.
Bu kapsamda tesisimiz günün şartlarına ve ihtiyaçlarına ayak uydurmayı ilke edinmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm Tesisi olarak gerekli izinler alınmıştır.

Tesisinizden kaynaklanan tehlikesiz atıklar için bizimle görüşmeyi unutmayın…